HUR GÅR TERAPI TILL? 

Att känna sig nervös och spänd för sitt första samtal är väldigt vanligt. Ofta sker det på grund av att man inte vet vad som kommer att hända.
Nedan besvarar Deborah de vanligaste frågorna. 

Jag känner mig väldigt nervös inför det första samtalet, finns det något jag ska tänka på? 

Du behöver inte tänka på något eller förbereda dig alls, Deborah kommer att guida dig genom hela samtalet. 

Hur går det första samtalet till?

I det första samtalet kommer Deborah ställa en del frågor för att förstå din situation och vad du vill få hjälp med. Deborah kommer berätta om sitt arbetssätt och tillsammans kommer ni sätta upp tydliga mål för terapin så att du vet vad du kan förvänta dig av samtalen. 

Vad händer om jag inte vet vad jag ska säga?

Ingen fara! Deborah kommer att ställa frågor om du själv inte vet eller känner dig osäker på vad du vill berätta. Det finns sällan enkla eller korta svar på livets utmaningar. 

Vilken samtalsmetod används i samtalen?

Samtalen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och affektfokuserad terapi (AFT) samt Compassionfokuserad terapi (CFT).

De flesta av oss söker sig till en terapeut för att reda ut obearbetade känslor från vår uppväxt som gör att vi fastnar i destruktiva mönster idag. När vi fastnar i dessa mönster upplever vi ofta symptom som ångest, nedstämdhet, oro, relationsproblem, smärta m.m. Tillsammans arbetar vi med hur sin situation ser ut idag, vad som händer i terapirummet och hur de hänger ihop med situationer från när du växte upp. Vi vill hitta kärnkonflikten till problemet så att vi kan hitta en långsiktig förändring för dig. 

Hur långt är ett samtal och hur ofta träffas man?

Ett samtal är ca 45 minuter långt och samtalen sker alltid en gång i veckan digitalt via Zoom. 

BOKA TERAPI HOS DEBORAH