HUR GÅR TERAPI TILL? 

Att känna sig nervös och spänd för sitt första samtal är väldigt vanligt.
Ofta sker det på grund av att man inte vet vad som kommer att hända.
Nedan besvarar Deborah de vanligaste frågorna. 

Vilken samtalsmetod används i samtalen?

Visste du att man kan ha fobi för sina känslor? Precis som att man kan vara rädd för spindlar kan man känna rädsla för att ta emot kärlek från någon man tycker om, visa sig ledsen när en relation tar slut, eller säga ifrån när något känns fel. Många har lärt sig att vissa känslor inte är okej att uttrycka, varför de trycks undan. Men ju mer du trycker undan dina känslor, desto större växer de sig till ångest och nedstämdhet. Jag tror på att utforska dessa rädslor och bryta ner de murar som hindrar dig från att leva ett fullständigt och rikt liv.

Min specialisering ligger inom området känslor och affektfokuserad psykoterapi (AFT). Genom att erbjuda konkreta verktyg strävar jag efter att hjälpa dig minska ångest, oro och negativa tankar och öka ditt övergripande välmående. Genom att fokusera på känslor och hur de påverkar oss kan vi tillsammans utforska och förstå de hinder som kan stå i vägen för din personliga utveckling. Terapin utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och affektfokuserad terapi (AFT) samt Compassionfokuserad terapi (CFT). 

Jag tror starkt på att varje individ har resurser inom sig för att skapa förändring och växa. Tillsammans kan vi utforska dina känslor, identifiera dina beteendemönster och arbeta mot en ökad självinsikt. Mitt mål är att skapa en trygg och stödjande miljö där du kan utforska och förstå dina känslor på ett djupare plan.

Jag känner mig väldigt nervös inför det första samtalet, finns det något jag ska tänka på? 

Att känna sig nervös och spänd för sitt första samtal är väldigt vanligt. Ofta sker det på grund av att man inte vet vad som kommer att hända. När vi träffas kommer jag först berätta lite kort om hur jag brukar arbeta och sedan ställa en del frågor till dig för att förstå din situation och vad du vill få hjälp med. Tillsammans kommer vi sätta upp tydliga mål för terapin så att du vet vad du kan förvänta dig av samtalen.

Hur går det första samtalet till?

I det första samtalet kommer Deborah ställa en del frågor för att förstå din situation och vad du vill få hjälp med. Deborah kommer berätta om sitt arbetssätt och tillsammans kommer ni sätta upp tydliga mål för terapin så att du vet vad du kan förvänta dig av samtalen. 

Vad händer om jag inte vet vad jag ska säga?

Ingen fara! Deborah kommer att ställa frågor om du själv inte vet eller känner dig osäker på vad du vill berätta. Det finns sällan enkla eller korta svar på livets utmaningar. 

Hur långt är ett samtal och hur ofta träffas man?

Ett samtal är ca 45 minuter långt och samtalen sker alltid en gång i veckan digitalt via Zoom. 

BOKA TERAPI HOS DEBORAH